Friday, January 22, 2010

33 Larangan Rasulullah SAW Terhadap Wanita

Larangan 01: Wanita Mendedahkan Aurat
Larangan 02: Wanita Berpakaian Menyerupai Lelaki
Larangan 03: Wanita Bergaul Bebas Dengan Lelaki Bukan Muhrim
Larangan 04: Wanita Bersalaman Dengan Lelaki Bukan Muhrim
Larangan 05: Wanita Berpakaian Menyerupai Pakaian Orang Kafir
Larangan 06: Wanita Menyambung Rambut
Larangan 07: Wanita Mencabut, Mencukur Atau Menipiskan Alis
Larangan 08: Wanita Mengikir Gigi
Larangan 09: Wanita Melakukan Tato
Larangan 10: Wanita Melihat Aurat Sesama Wanita Atau Bergabung Dalam Satu Pakaian
Larangan 11: Wanita Melakukan Musahaqah (Lesbian)
Larangan 12: Wanita Memakai Wewangian Agar Dikagumi Orang Lain
Larangan 13: Wanita Memasuki Pusat Rawatan Kecantikan Awam
Larangan 14: Wanita Berkhalwat Dengan Lelaki Bukan Muhrim
Larangan 15: Wanita Tidak Melayani Kehendak Suami
Larangan 16: Wanita Menceritakan Rahsia Hubungan Suami Isteri Kepada Orang Lain
Larangan 17: Wanita Menerima Tetamu Lelaki Bukan Muhrim Tanpa Izin Suami
Larangan 18: Wanita Keluar Dari Rumah Tanpa Izin Suami
Larangan 19: Wanita Membenci Dan Menyakiti Hati Suami
Larangan 20: Wanita Mengingkari Perintah Suami Yang Baik
Larangan 21: Wanita Bermusafir Tanpa Muhrim Atau Suami
Larangan 22: Wanita Menceritakan Sifat Wanita Lain Kepada Suaminya
Larangan 23: Wanita Puasa Sunat Tanpa Izin Suami
Larangan 24: Wanita Menginfak Harta Suami Tanpa Izinnya
Larangan 25: Wanita Kufur Terhadap Kebaikan Suami
Larangan 26: Wanita Menyumpahi Anak
Larangan 27: Wanita Memaksa Suami Menceraikannya
Larangan 28: Wanita Memakai Pakaian Mas Dengan Sombong Dan Megah
Larangan 29: Wanita Menyakiti Jiran Tetangga
Larangan 30: Wanita Mencakar Dan Merobek Pakaian Ketika Mendapat Musibah
Larangan 31: Wanita Meratapi Kematian
Larangan 32: Wanita Berkabung Atas Kematian Seseorang Melebihi Tiga Hari
Larangan 33: Wanita Menziarahi Kubur Diiringi Tangisan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...